วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร จ.นครปฐม (อาทิตย์ที่ ๔ พ.ย. ๒๕๖๑)

วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร

วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหารสันนิษฐานว่าการสร้างครั้งแรกสร้างขึ้นในสมัยทวารวดี ห่างจากที่ตั้งวัดปัจจุบัน ไปทางทิศเหนือขององค์พระประโทณเจดีย์ประมาณ 1,200 เมตร วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร ในพื้นที่ปัจจุบันสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวปีพุทธศักราช 2324 ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือขององค์พระประโทณเจดีย์ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปีพุทธศักราช 2327 สันนิษฐานว่าย้ายมาจากที่เดิมเมื่อ 200 ปีเศษ เนื่องจากพบกุฏิโบราณหลังหนึ่งจารึกตัวหนังสือและตัวเลขด้วยปูนระบุว่าได้รับการซ่อมแซมเมื่อปีพุทธศักราช 2456

 

 

 

วัตถุโบราณและโบราณสถานที่น่าสนใจ

 

พระประโทณเจดีย์

 

        เป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่ในวัด เดิมมีรูปเป็นทรงตามลักษณะของเจดีย์สมัยทวารวดี สภาพเป็นเนินดินทับถมทรุดโทรมรกร้างมานานนับพันปี ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา จึงได้มีการสร้างวัดพระประโทณเจดีย์ขึ้น ในช่วงการสร้างมีการขุดพบวัตถุโบราณในสมัยทวารวดีจำนวนมาก บางส่วนเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ นอกจากนั้นได้มีการสร้างพระปรางค์จำลองขึ้นบนฐานเนินดินพระประโทณเจดีย์ และภายในบรรจุพระบรมสาริริกธาตุที่ยังไม่ได้ถูกขุดค้นนำออกไปเช่นเจดีย์องค์อื่น

        พระประโทณเจดีย์เป็นศูนย์กลางของเมืองโบราณนครปฐม ตั้งอยู่กลางคูเมืองโบราณเป็นมรดกของชาติในสมัยทวารวดีอีกแห่งหนึ่ง ควบคู่กับพระปฐมเจดีย์ และเจดีย์จุลประโทณซึ่งเป็นซากเจดีย์เก่าแก่อีกองค์หนึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกัน บริเวณโดยรอบเจดีย์มีต้นพิกุลขนาดใหญ่ให้ความร่มรื่นด้วย

 

หลวงพ่อโตวัดพระประโทณเจดีย์

        หลวงพ่อโต ประดิษฐานอยู่ที่พระอุโบสถภายในวัดพระประโทณเจดีย์ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย ศิลปะเชียงแสน มีอายุหลายร้อยปีเป็นที่นับถือของบุคคลทั่วไป และภายในพระอุโบสถยังมีรูปปั้นหลวงพ่อดำ หลวงพ่อแดง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปหินทรายปางมารวิชัยประดิษฐานขนาบสองข้างองค์หลวงพ่อโตด้วย

 

Radon Gallery

Get In Touch

320 Wakara

Way Salt Lake City, UT 84108

Phone: +1 801 584 3600

Fax: +1 801 584 3625

Email: info@delta.com