ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อการกุศล ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๖๐


ด้วยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินเพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา
ณ วัดศาลาปูนวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้คณะกรรมการดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านร่วมบริจาคทรัพย์ และขออนุโมทนาผลบุญกุศล จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบความสุข ความเจริญตลอดกาลนาน

ช่องทางการบริจาคทรัพย์

  • โอนเงินได้ที่ บัญชีชื่อ “กองทุนกฐินมหาวิทยาลัยกรุงเทพ”
    เลขที่บัญชี ๑๑๗ - ๐ - ๓๖๕๖๘ – ๖ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขากล้วยน้ำไท
    พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่  โทรสาร ๐ ๒๒๔๐ ๑๕๑๖ หรือ อีเมล aao@bu.ac.th
  • เงินสดใส่ตู้รับเงินหรือใส่ซองนำส่งได้ที่
    วิทยาเขตกล้วยน้ำไท > สำนักอำนวยการ อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ ชั้น ๑๐
    วิทยาเขตรังสิต >  สำนักอำนวยการ อาคาร A7 ชั้น ๑

สำหรับผู้ร่วมทำบุญ ๓๐๐ บาท ขึ้นไป จะได้รับพระซุ้มเรือนแก้ว (พระขุนแผน) *จำนวนจำกัด*

 

กำหนดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ วัดศาลาปูนวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แผนกบริหารงานทั่วไป สำนักอำนวยการ โทร. ๐ ๒๓๕๐ ๓๕๐๐ ต่อ ๑๘๐๓-๔กำหนดการปี ๒๕๖๐

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ วัดศาลาปูนวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา

วัดศาลาปูนวรวิหาร

วัดศาลาปูนวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๓๘ หมู่ ๔ ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สอบถามเพิ่มเติม

แผนกบริหารงานทั่วไป สำนักอำนวยการ โทร. ๐ ๒๓๕๐ ๓๕๐๐ ต่อ ๑๘๐๓-๔

Radon Gallery

Get In Touch

320 Wakara

Way Salt Lake City, UT 84108

Phone: +1 801 584 3600

Fax: +1 801 584 3625

Email: info@delta.com