ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อการกุศล ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2561


ด้วยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินเพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ในการนี้คณะกรรมการดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านร่วมบริจาคทรัพย์ และขออนุโมทนาผลบุญกุศล จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบความสุข ความเจริญตลอดกาลนาน

 

ช่องทางการบริจาคทรัพย์

  • โอนเงินได้ที่ บัญชีชื่อ “กองทุนกฐินมหาวิทยาลัยกรุงเทพ”
    เลขที่บัญชี 117-0-36568-6 บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขากล้วยน้ำไท
    พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ อีเมล aao@bu.ac.th หรือ โทรสาร 02 407 3999
  • เงินสดใส่ตู้รับเงินหรือใส่ซองนำส่งได้ที่
    วิทยาเขตกล้วยน้ำไท > สำนักอำนวยการ อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ ชั้น 10
    วิทยาเขตรังสิต >  สำนักอำนวยการ อาคาร A7 ชั้น 1

 

กำหนดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น.

ณ วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร  อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

          แผนกบริหารงานทั่วไป สำนักงานอำนวยการ โทร. 02 407 3888

 

กำหนดการปี 2561

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร

พระประโทณเจดีย์เป็นศูนย์กลางของเมืองโบราณนครปฐม ตั้งอยู่กลางคูเมืองโบราณเป็นมรดกของชาติในสมัยทวารวดีอีกแห่งหนึ่ง ควบคู่กับพระปฐมเจดีย์ และเจดีย์จุลประโทณซึ่งเป็นซากเจดีย์เก่าแก่อีกองค์หนึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกัน

สอบถามเพิ่มเติม

แผนกบริหารงานทั่วไป สำนักอำนวยการ โทร. 0 2407 3888

Radon Gallery

Get In Touch

320 Wakara

Way Salt Lake City, UT 84108

Phone: +1 801 584 3600

Fax: +1 801 584 3625

Email: info@delta.com