การบริจาค

ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อการกุศล ในการถวายผ้าป่ากฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๖๐


ด้วยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินเพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา
ณ วัดศาลาปูนวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้คณะกรรมการดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านร่วมบริจาคทรัพย์ และขออนุโมทนาผลบุญกุศล จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบความสุข ความเจริญตลอดกาลนาน

ช่องทางการบริจาคทรัพย์

  • โอนเงินได้ที่ บัญชีชื่อ “กองทุนกฐินมหาวิทยาลัยกรุงเทพ”
    เลขที่บัญชี ๑๑๗ - ๐ - ๓๖๕๖๘ – ๖ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขากล้วยน้ำไท
    พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่  โทรสาร ๐ ๒๒๔๐ ๑๕๑๖ หรือ อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • เงินสดใส่ตู้รับเงินหรือใส่ซองนำส่งได้ที่
    วิทยาเขตกล้วยน้ำไท > สำนักอำนวยการ อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ ชั้น ๑๐
    วิทยาเขตรังสิต >  สำนักอำนวยการ อาคาร A7 ชั้น ๑

สำหรับผู้ร่วมทำบุญ ๓๐๐ บาท ขึ้นไป จะได้รับพระซุ้มเรือนแก้ว (พระขุนแผน) *จำนวนจำกัด*

 

Radon Gallery

Get In Touch

320 Wakara

Way Salt Lake City, UT 84108

Phone: +1 801 584 3600

Fax: +1 801 584 3625

Email: info@delta.com