Header62

ขอเรียนเชิญร่วมสมทบทุนเพื่อการกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2564


ด้วยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา
ณ วัดเสาธงทอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564
ในการนี้คณะกรรมการดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านร่วมสมทบทุน และขออนุโมทนาผลบุญกุศล
จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบความสุข ความเจริญ

 

 

ช่องทางร่วมสมทบทุนในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

  • โอนเงินได้ที่บัญชีชื่อ “กองทุนกฐินมหาวิทยาลัยกรุงเทพ”
    เลขที่บัญชี 080 – 707005 - 7 บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ
    พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ โทรสาร 0 2407 3999 หรือ อีเมล aao@bu.ac.th
  • เงินสดใส่ซองนำส่งหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
    แผนกบริหารงานทั่วไป สำนักอำนวยการ อาคาร A7 ชั้น 1 โทร. 0 2407 3888 ต่อ 2804

 

กำหนดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564
ณ วัดเสาธงทอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แผนกบริหารงานทั่วไป  สำนักอำนวยการ โทร. 0 2407 3888 ต่อ 2804

 

กำหนดการปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดเสาธงทอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

เสาธงทอง

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

แผนกบริหารงานทั่วไป สำนักอำนวยการ โทร. 0 2407 3888 ต่อ 2804

Radon Gallery

Get In Touch

320 Wakara

Way Salt Lake City, UT 84108

Phone: +1 801 584 3600

Fax: +1 801 584 3625

Email: info@delta.com