วัดศาลาปูนวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา (อาทิตย์ที่ ๒๙ ต.ค.๒๕๖๐)

วัดศาลาปูนวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร เป็นวัดโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา ไม่พบหลักฐานการก่อตั้งวัดและผู้สร้าง เดิมเป็นวัดราษฎร์และเคยเป็นวัดร้างมาแล้วเมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยา ในปี พุทธศักราช ๒๓๑๐ สมัยกรุงศรีอยุธยา เนื่องด้วยบริเวณวัดเป็นคลองมหานาค ซึ่งเป็นคลองยุทธศาสตร์ที่ขุดมาจากบริเวณภูเขาทองจรดแม่น้ำลพบุรีข้างวัดศาลาปูน โดยประวัติในพงศาวดารกล่าวไว้ว่า ในแผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ พระเจ้าหงสาวดี ยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา พระมหานาควัดภูเขาทองสึกมารับอาสาตั้งค่ายกันข้าศึกตั้งแต่วัดภูเขาทองลงมาจรดวัดป่าพลูมาทางใต้ถึงวัดศาลาปูน แล้วเลี้ยวมาทางตะวันตกย่านวัดขุนยอนและหน้าวัดป่าพลูออกแม่น้ำใหญ่ที่เหนือหัวแหลม จึงระบุได้ว่าวัดศาลาปูนมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ในประวัติศาสตร์ชาติไทย

 

 

 

ปูชนียะวัตถุ

  • พระอุโบสถ สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระประธาน พระพุทธรูปปั้นปิดทองปางมารวิชัย เป็นศิลปกรรมแบบสุโขทัย พร้อมทั้งมีลายจิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาภายนอกเป็นทรงไทยแบบอยุธยา คือมีพาไลทั้งด้านหน้าและหลัง หลังคาซ้อนชั้น หน้าบันเป็นปูนปั้นรูปเทพพนม ซุ้มประตู หน้าต่างเป็นปูนปั้น บานหน้าต่างเป็นงานลงรักปิดทองลายพรรณพฤกษา ส่วนบานประตูมีทั้งงานไม้แกะสลักปิดทองคำเปลว และงานลงรักปิดทองลายทวารบาล

 

 

 

  • หอไตรปิฎก มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์มีคุณค่าทางศิลปกรรมสมัยอยุธยา หน้าบันประดับปูนปั้นรูปนารายณ์ทรงครุฑเหยียบนาค เป็นอาคารที่เก็บพระไตรปิฎก พระคัมภีร์และใบลาน ซึ่งถือเป็นหนังสือสำคัญของพระพุทธศาสนา

 

  • หลวงพ่อแขนลาย พระพุทธรูปนั่งขนาดหน้าตักกว้าง ประมาณ ๒๙ นิ้ว ลักษณะคล้ายพระอัครสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ พระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร ซึ่งแขนด้านหนึ่งขององค์พระมีการลงอักขระยันต์ไว้อย่างชัดเจน เชื่อกันว่าเป็นรูปเคารพของพระบรมไตรโลกนาถและพระศรีอารย์ เป็นที่เล่าลือถึงความศักดิ์สิทธิ์และการบนบานศาลกล่าวที่ประสบความสำเร็จ

 

Radon Gallery

Get In Touch

320 Wakara

Way Salt Lake City, UT 84108

Phone: +1 801 584 3600

Fax: +1 801 584 3625

Email: info@delta.com