วัดเขาบางทราย จ.ชลบุรี (พฤหัสบดีที่ ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๓)

            วัดเขาบางทราย พระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ที่ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ห่างจากตัวจังหวัดชลบุรีไปทางทิศเหนือประมาณ 2 กิโลเมตร กล่าวกันว่าพระมหากษัตริย์ผู้ครองกรุงศรีอยุธยาเป็นผู้สร้างขึ้นในระหว่างปี พ.ศ. 2249-2275 วัดเขาบางทรายเป็นพระอารามหลวงที่ใหญ่ที่สุด วัดนี้เคยเจริญรุ่งเรืองอยู่ช่วงระยะหนึ่ง แล้วกลายเป็นวัดร้างจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเจ้าพระยาพระคลัง ที่สมุหกลาโหม ยกทัพไปปราบอั้งยี่ ที่วัดคงคาลัย ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี หลังจากปราบอั้งยี่ลงได้แล้ว เจ้าพระยาพระคลังได้มีบัญชาสั่งให้ปลัดทัพสถาปนาวัดเขาบางทรายขึ้นมาใหม่ ในปี พ.ศ. 2390 ต่อมาวัดนี้ได้รับการบูรณะอีกครั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยพระยาวิชิตชลเขต ผู้กำกับราชการเมืองชลบุรีกับพระราชาคณะหลายรูป ศาสนสถานที่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ ได้แก่ มณฑปพระพุทธบาท เจดีย์ วิหาร ตึกพำนักเจริญภาวนาและบ่อน้ำ เป็นต้น เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงผนวชอยู่ พระองค์ได้เสด็จธุดงค์ไปนมัสการพระพุทธบาท เสด็จเยี่ยมเจ้าอาวาสวัดเขาบางทรายและเมื่อปี พ.ศ. 2447 ทางราชการจัดพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาที่วัดเขาบางทราย

 

 

 

วัตถุโบราณและโบราณสถานที่น่าสนใจ

 

รอยพระพุทธบาท

 

            รอยพระพุทธบาท ประดิษฐานอยู่ในพระมณฑป 2 รอย รอยหนึ่งอยู่ในบ่อหรือในกรุ สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา อีกรอยหนึ่งอยู่บนพื้นพระมณฑป รอยหินพระพุทธบาทเป็นสีขาว ชาวบ้านเรียกว่า หินเปลือกหอย หรือหินตุ๊กต่ำ รอยพระบาทที่ 2 สันนิษฐานกันว่าก่อนสมัยอยุธยา พระพุทธบาททั้งที่อยู่ในกรุและอยู่ข้างบนมีลวดลายเป็นรูปต่างๆ คล้ายรูปมงคล 108 ประการ ส่วนรูปของพระพุทธบาทตามตำรากล่าวว่า พื้นพระบาทเสมอกันจะเหยียบลงหรือยกขึ้นก็พร้อมกัน นอกจากมีรอยรูปมงคลดังกล่าวแล้วยังมีรอยอื่นอีกคือจักร ที่ประกอบด้วย กง กำ และดุม โดยรอบขอบดุมก็ปรากฏกำทั้งพันหนึ่งนั้นแต่ละอันๆ ก็มีรอยลวดในริมข้างทั้งสองที่ริมขอบกงนั้นมีรอยลูกแก้วกลมปรากฏเป็นระเบียบเรียบเรียงไปโดยรอบ

  

 

 สระน้ำเจ้าคุณเฒ่า

 

            สระน้ำเจ้าคุณเฒ่าอยู่ทางหน้าวัดด้านเหนือข้างพระอุโบสถ สระน้ำแห่งนี้ท่านเจ้าคุณพระชลโธปมคุณมุนีได้ร่วมกับเจ้าเมือง พระยาวิชิตชลเขต (ทด สมุทรานนท์) จางวางผู้กำกับเมืองชลบุรี และชาวบ้านช่วยกันพัฒนาแหล่งน้ำ ขุดสระกักเก็บน้ำฝน สำหรับชาวบ้านชาววัดได้ประโยชน์จากแหล่งน้ำนี้ เพราะเมืองชลในสมัยนั้นขาดแคลนแหล่งน้ำจืด น้ำดื่ม น้ำใช้ และท่านเจ้าคุณพระชลโธปมคุณมุนีได้ทำพิธีลงอักขระที่หินก้อนใหญ่ไว้ที่กลางสระน้ำขนาดใหญ่ ทำนองฝังความอาถรรพ์ทำให้คนเกรงไม่กล้าทำสกปรก
           "สระน้ำเจ้าคุณเฒ่า" เป็นสระน้ำเก่าแก่อยู่คู่บ้านคู่เมืองจนเป็นที่เคารพของชาวจังหวัดชลบุรีมาอย่างยาวนาน ในปี พ.ศ. 2542 กระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ถวายเป็นน้ำอภิเษกในวันออกเสด็จมหาสมาคม ณ มณฑลพระราชพิธีและได้ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจาก "สระเจ้าคุณเฒ่า" แล้วนําไปประกอบพิธีเสกทำน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ พระอุโบสถวัดเขาบางทราย

Radon Gallery

Get In Touch

320 Wakara

Way Salt Lake City, UT 84108

Phone: +1 801 584 3600

Fax: +1 801 584 3625

Email: info@delta.com