วัดสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี (ศุกร์ที่ ๘ พ.ย. ๒๕๖๗)

กฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2567

วัดสองพี่น้อง อำเภอเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ประวัติความเป็นมา
วัดสองพี่น้อง เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ในตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช สันนิษฐานว่าพระพิรอดหรือขรัวตาคง ได้ตั้งวัดสองพี่น้องขึ้น คำว่า "สองพี่น้อง" มาจาก "คลองสองพี่น้อง" ซึ่งเป็นคลองที่มีช้างสองเชือกเดินย่ำ เป็นที่ลุ่มมีการเอ่ยถึงวัดนี้ในจารึกเจ้าแม่ดุสิต พูดถึงอาจารย์พิรอดหรืออาจารย์คง ซึ่งต่อมาสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงนิมนต์ไปอยู่กรุงศรีอยุธยา จากหลักฐานทางโบราณวัตถุ พบแผ่นจารึกลานเงินลานทองถูกค้นพบ เมื่อครั้งบูรณะซ่อมแซมเจดีย์ 3 องค์ เมื่อ พ.ศ.2536 เนื้อความในจารึกทำให้ทราบว่าผู้สร้างเจดีย์ 3 องค์ คือ เจ้าสามอู วัดสองพี่น้องได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2470 ยกฐานะเป็นพระอารามหลวง เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สถานและที่ตั้ง
วัดสองพี่น้อง เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่ 58 หมู่ที่ 3 ตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี มีที่ดินตั้งวัด 39 ไร่ 2 งาน

 

ปัจจุบัน พระปริยัติวรคุณ (สมชาย  ทตฺตชีโว )  เป็นเจ้าอาวาส

 

สิ่งสำคัญในพระอาราม
พระอุโบสถ ขนาดกว้าง 8.02 เมตร ยาว 19.08 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทยตามแบบศิลปะอยุธยาตอนปลาย หลังคามุงกระเบื้องขึ้นลายมีช่อฟ้าใบระกา หน้าบันเป็นไม้แกะสลักบูรณะเพิ่มเติม เมื่อ พ.ศ. 2543

 

พระประธานในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปางสะดุ้งมาร ขนาดหน้าตักกว้าง 1.30 เมตร

 

 

พระพุทธรูปปางไสยาสน์ (พระนอนใหญ่) ศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลายกว้าง 1.80 เมตรยาว 10.05 เมตร

 

พระพุทธรูป อายุ 105 ปี เนื้อสำริดสีทอง นั่งขัดสมาธิแบบเข่าซ้อน เข่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมสูง 1.22 เมตร กว้าง 96 เซนติเมตร พระนามว่า หลวงพ่อปิดเคราะห์หรือพระเจ้าปิดเคราะห์ เน้นสอนปริศนาธรรม คือ
ปิดหูซ้ายขวา ปิดตาสองข้าง ปิดปากเสียงบ้าง นั่งนอนสบาย ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ที่ได้เข้ามากราบไหว้และขอพรจากหลวงพ่อก็จะได้สมความปรารถนาทุกคน

 

“แม้พูดไปเป็นภัยพิษจงปิดปากหาก เห็นมากเกิดปัญหาปิดตาเสีย
ถ้าได้ยินเสียงก่อกวนชวนให้เพลีย ปิดหูเสียอย่าไปฟังนั่งสบาย”

 

วิหารพระพุทธไสยาสน์ ขนาดกว้าง 6.5 เมตร ยาว 19.08 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก มีลักษณะแบบโบราณหน้าบันมีขนาดใหญ่

 

Radon Gallery

Get In Touch

320 Wakara

Way Salt Lake City, UT 84108

Phone: +1 801 584 3600

Fax: +1 801 584 3625

Email: info@delta.com