วัดจันทน์กะพ้อ จ.ปทุมธานี (อาทิตย์ที่ ๖ พ.ย.๒๕๕๙)

 

 

วัดจันทน์กะพ้อ เดิมเป็นวัดราษฎร์ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นประมาณปีพ.ศ. ๒๓๕๓ หรือในสมัยรัชกาลที่ ๒ ชาวรามัญที่อพยพเข้ามาอาศัยในเมืองสามโคกได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้นโดยตั้งชื่อ เป็นภาษามอญว่า “วัดโกว๊ะ” แปลว่า “ต้นจันทน์กะพ้อ” เพราะบริเวณนั้นมีต้นจันทน์กะพ้อขึ้นอยู่มาก ในปีพ.ศ. ๒๔๙๕ พระวินัยโสภณ เจ้าอาวาสในขณะนั้นได้เปลี่ยนชื่อวัดใหม่เป็น “วัดจันทน์กะพ้อ” ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้มีการยกฐานะวัดนี้เป็น พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ

พระอุโบสถของวัดเป็นพระอุโบสถหินอ่อน ด้านหน้าพระอุโบสถประดิษฐานหอระฆัง และเจดีย์ย่อมุมสิบสองสีทอง หน้าบันพระอุโบสถด้านล่างเจาะเป็นช่องเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ ส่วนด้านบนประดิษฐานตราสัญลักษณ์ฉลองการครองสิริราชย์สมบัติครบ ๕๐ ปี ซุ้มประตูหน้าต่างเป็นปูนปั้นประดับกระจก บานประตูเป็นไม้แกะสลักรูปทวารบาล บานหน้าต่างเป็นไม้แกะสลักเช่นกันแต่เป็นเรื่องพุทธประวัติ

 

พระ อุโบสถ เป็นที่ประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัย ศิลปะอยุธยา จิตรกรรมฝาผนังด้านหลังพระประธานเขียนในราวปีพ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นภาพสวรรค์โดยมีเทวดาสององค์ยืนประนมหัตถ์ หันหน้าเข้าหาพระประธาน และภาพซุ้มเรือนแก้วครอบองค์พระประธาน แม้ภาพเหล่านี้จะเป็นภาพที่เขียนขึ้นใหม่แต่มีความประณีต งดงามมาก


สถาปัตยกรรม ที่น่าสนใจอีกแห่งของวัดจันทน์กะพ้อ คือ “หอวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งมีลักษณะเป็นบ้านทรงไทย ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่และเป็นที่รวบรวมเครื่องใช้ต่างๆของ ชาวมอญ


 

ที่อยู่ ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

สิ่งที่น่าสนใจ อุโบสถ “หอวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งมีลักษณะเป็นบ้านทรงไทย

หน้าบัน เจาะเป็นช่องเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ ส่วนด้านบนประดิษฐานตราสัญลักษณ์

พระประธาน ปางมารวิชัย ศิลปะอยุธยา

ประเภท พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ

สังกัดคณะสงฆ์ ธรรมยุต
Radon Gallery

Get In Touch

320 Wakara

Way Salt Lake City, UT 84108

Phone: +1 801 584 3600

Fax: +1 801 584 3625

Email: info@delta.com