วัดเฉลิมพระเกียรติ จ.นนทบุรี (พฤหัสบดีที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๖)

กฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2566

วัดเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

 

วัดเฉลิมพระเกียรติ เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ 86 หมู่ 3 ถนนท่าน้ำนนท์ – วัดโบสถ์ดอนพรหม อยู่ใน ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่ที่ซอยเฉลิมพระเกียรติ 15 อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้านทิศตะวันตก เยื้องกับศาลากลางจังหวัด ไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตรเศษ มีเนื้อที่ประมาณ 24 ไร่ 7 งาน 22 ตารางวา แบ่งออกเป็น 3 เขต คือ เขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส และเขตนอกกำแพงใหญ่ รัชกาลที่ 3 ทรงสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2390

ประวัติความเป็นมา

วัดเฉลิมพระเกียรติ นี้เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้น ในพื้นที่ซึ่งเป็นนิวาสสถานเดิมของพระอัยกา (ตา) พระอัยกี (ยาย) และพระราชมารดาของพระองค์ โดยทรงเห็นว่าควรที่จะสถาปนาสถานที่แห่งนี้ขึ้นเป็นพระอารามหลวงสักแห่งหนึ่ง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแก่บุคคลทั้งสามนั้น แต่เดิมบริเวณนี้เคยเป็นป้อมปราการเก่า และโปรดให้สร้างป้อมปราการก่ออิฐถือปูน มีใบเสมาเป็นทำนองเดียวกันกับพระบรมมหาราชวังรอบวัดไว้เป็นอนุสรณ์ พร้อมทั้งพระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่า“วัดเฉลิมพระเกียรติ” เมื่อพระองค์จะเสด็จสวรรคต วัดเฉลิมพระเกียรตินี้ยังสร้างไม่เสร็จดี ต่อมา รัชกาลที่ 4เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติแล้ว พระองค์ก็ทรงรับเป็นพระราชภาระในการสร้างวัดเฉลิมพระเกียรติจนเสร็จเรียบร้อยในเวลาต่อมา

 

ปัจจุบันพระพรหมวัชรจริยาจารย์ ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส

พระพรหมวัชรจริยาจารย์ มีนามเดิมว่า สาย ศรีมงคล

ภูมิลำเนา         อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก     

วันเกิด               22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 (ปีระกา)

อุปสมบท         19 เมษายน พ.ศ. 2497  

วิทยฐานะ        ป.ธ.7,น.ธ.เอก ป.,ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์                                                         

ตำแหน่ง          เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี             พ.ศ. 2528 

                           เจ้าอาวาสพระอารามหลวง         พ.ศ. 2528

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วัตถุโบราณและโบราณสถานที่น่าสนใจ

พระอุโบสถ รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบไทยผสมจีน ตามแบบพระราชนิยม หลังคาพระอุโบสถมุงด้วยกระเบื้องรางดินเผาทำเป็นลอนลูกฟูกแบบจีน หน้าบันประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีสดจากประเทศจีน ประดับตกแต่งสีให้เป็นใบและดอกพุดตาน บานหน้าต่างพระอุโบสถยังเขียนลายรดน้ำปิดทอง ตราพระราชลัญจกรของรัชกาลที่ 3 และรูปกระต่ายภายในวงพระจันทร์เต็มดวง

 

 

ศาลาการเปรียญหลวง ภายในประดิษฐาน “พระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์” เป็นพระประธาน

 

 

พระประทาน "พระพุทธมหาโลกาภินันทปฏิมา" พระประธานในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หล่อด้วยทองแดง

 

 

พระศิลาขาว พระพุทธรูปที่รัชกาลที่ 4 โปรดให้อัญเชิญมาประดิษฐานในพระวิหาร พระพุทธรูปองค์นี้ประดิษฐานอยู่ในบุษบกไม้สักลงรักปิดทองประดับกระจก มีลวดลายอ่อนช้อยสวยงาม

 

 

พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เป็นเจดีย์ทรงลังกา มีฐานแปดเหลี่ยมสองชั้น ความสูงขนาด 45 เมตร ประดิษฐานพระบรมธาตุไว้ภายใน

 

 

อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก อุทยานแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ไว้เป็นสถานที่รับรองแขกที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย และยังมีอาคารงดงามอย่าง วิมานสราญนวมินทร์ เป็นอาคารพลับพลา โถงตั้งอยู่กลางสระน้ำ และศาลาจัตุรมุข งดงามสามหลังอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และเป็นศูนย์รวมพันธ์ไม้น้ำและพืชสวนนานาชนิด

 
Radon Gallery

Get In Touch

320 Wakara

Way Salt Lake City, UT 84108

Phone: +1 801 584 3600

Fax: +1 801 584 3625

Email: info@delta.com