บริจาคทรัพย์

ช่องทางร่วมสมทบทุนในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

  • โอนเงินได้ที่บัญชีชื่อ “กองทุนกฐินมหาวิทยาลัยกรุงเทพ”
    เลขที่บัญชี 080 – 707005 - 7 บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ
    พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ โทรสาร 0 2407 3999 หรือ อีเมล aao@bu.ac.th
  • เงินสดใส่ซองนำส่งหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
    แผนกบริหารงานทั่วไป สำนักอำนวยการ อาคาร A7 ชั้น 1 โทร. 0 2407 3888 ต่อ 2804